ENGAGERA DIG!

Intromöten i juni!

Vill du vara del i att göra Climate Live möjligt? För att kunna göra den 16e oktober så fantastiskt som det bara kan bli behöver vi vara många. Oavsett ålder, tidigare erfarenhet och tid finns det utan tvekan något sätt som du kan bidra. 

Nu håller vi intromöten för nya personer som vill engagera sig i Climate Live! Under dessa pratar vi om klimatkrisen och hur vi använder musiken som ett verktyg för att mobilisera människor i kampen mot den. Vi informerar också om vilka arbetsgrupper som finns och vad det innebär att vara en Climate Live-aktivist i praktiken.

För närvarande finns två intromöten planerade:
lördagen den 12/6 kl. 18:00 och lördagen den 19/6 kl. 18:00.

Gå med i vår globala rörelse!

Såhär kan du stödja och delta i Climate Live…

…om du är en artist:

Du kan göra skillnad med din (sång)röst! Medverka i vår lansering den 24 april eller uppträd på Climate Live den 16 oktober. Vi informerar dig om det finns en lokal arrangör eller ett digitalt evenemang, och hittar ett sätt för dig att vara med i rörelsen.

…om du är en arrangör:

Du kan arrangera en egen Climate Live-konsert eller vara en del av ett nationellt event. Du får guidelines och verktyg av oss för att arrangera en hållbar Climate Live-konsert.

…om du är en aktivist:

Du kan stödja en lokal arrangör av Climate Live, arrangera en egen Climate Live-konsert eller vara en del av ett nationellt event. Vi hjälper dig med verktyg och kunskap om musikkonsertproduktion. Du kan även sprida information om Climate Live i sociala medier, personliga inbjudningar och andra kanaler. 

…om du representerar ett kultur- eller konserthus:

Du kan upplåta din lokal åt unga arrangörer, artister och aktivister eller vara med och arrangera en Climate Live-konsert den 16 oktober.

…om du representerar en ideell eller privat organisation:

Du kan stödja Climate Live med att sprida information om rörelsen, genom sponsring eller genom att vara en officiell Sverige-partner.

Climate Live tar inte emot bidrag eller hjälp från företag som inte har ett aktivt och trovärdigt hållbarhetsarbete, som jobbar med fossila bränslen eller som bedriver greenwashing i sin kommuniktaion.

…om du representerar en offentlig organisation:

Du kan hjälpa arrangörer i Sverige eller i din region med genomförandet av Climate Live i genom finansiering, lokaler, utrustning, teknik, personella resurser och marknadsföring. 

Gå med i vår rörelse!

Såhär kan du stödja och delta i Climate Live…

...om du är en artist

Du kan göra skillnad med din (sång)röst! Medverka i vår lansering den 24 april eller uppträd på Climate Live den 16 oktober. Vi informerar dig om det finns en lokal arrangör eller ett digitalt evenemang, och hittar ett sätt för dig att vara med i rörelsen.

...om du är en arrangör

Du kan arrangera en egen Climate Live-konsert eller vara en del av ett nationellt event. Du får guidelines och verktyg av oss för att arrangera en hållbar Climate Live-konsert.

...om du är en aktivist

Du kan stödja en lokal arrangör av Climate Live, arrangera en egen Climate Live-konsert eller vara en del av ett nationellt event. Vi hjälper dig med verktyg och kunskap om musikkonsertproduktion. Du kan även sprida information om Climate Live i sociala medier, personliga inbjudningar och andra kanaler.

...om du representerar ett kultur- eller konserthus

Du kan upplåta din lokal åt unga arrangörer, artister och aktivister eller vara med och arrangera en Climate Live-konsert den 16 oktober.

...om du representerar en ideell eller privat organisation

Du kan stödja Climate Live med att sprida information om rörelsen, genom sponsring eller genom att vara en officiell Sverige-partner.

Climate Live tar inte emot bidrag eller hjälp från företag som inte har ett aktivt och trovärdigt hållbarhetsarbete, som jobbar med fossila bränslen eller som bedriver greenwashing i sin kommuniktaion.

...om du representerar en offentlig organisation

Du kan hjälpa arrangörer i Sverige eller i din region med genomförandet av Climate Live i genom finansiering, lokaler, utrustning, teknik, personella resurser och marknadsföring. 

Kontakt

sweden@climatelive.org

+46 73-442 78 10

Swish

123 062 66 97